شرایط استرداد بلیط


مقررات ابطال و استرداد بلیت در مراکز فروش

• بلیت تا یک ساعت پس از صدور، به شرط عدم حرکت قطار، و بازبودن مراکز فروش ،در مرکز صادر کننده‌ی بلیت با پرداخت

کامل بهای آن به مسافر قابل ابطال می‌باشد.

• بلیت قطارهای مسافری درکلیه‌ی مراکز فروش بلیت(در ساعت کاری نمایندگی های فروش بلیت) و ایستگاه راه آهن(در صورت

وجود مرکز فروش بلیت در آن ایستگاه) با ارائه‌ی کارت شناسایی معتبر(کارت ملی-شناسنامه-گذرنامه)طبق مقررات زیر، قابل

استرداد می‌باشد و نیازی به مراجعه به مرکز خرید بلیت نیست:

– تا ساعت ۱۲ روز قبل از حرکت قطار،۹۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود.

– از ساعت ۱۲ روز قبل از حرکت تا سه ساعت پیش از حرکت قطار، ۷۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود.

– از سه ساعت مانده به حرکت تا لحظه‌ی حرکت قطار۵۰ درصد بهای بلیت پرداخت می‌شود.

– استرداد بلیت پس از حرکت قطار امکان‌پذیر نمی‌باشد و هزینه بلیت مسافر سوخت می شود.